Navolgers van Shame en Idles, denk je na twee songs. Of dat in uw boekje als een bezwaar of aanbeveling geldt, doet er weinig toe: op de rest van zijn debuut vindt dit Ierse ...