'HET PROGRAMMASCHEMA WAS MAAR NET OPGEMAAKT OF GERVAIS STORMDE BINNEN. HIJ DREIGDE ERMEE DAT CANVAS NOOIT NOG EEN VAN ZIJN SERIES ZOU MOGEN UITZENDEN ALS EXTRAS GEEN SLECHTER TIJDSTIP KREEG.'
...