Eerste zin 'Wanneer kunnen we de dader ondervragen?'
...