Zomaar een paragraaf uit Grijze zielen, de bekendste roman van de Franse succesauteur Philippe Claudel uit 2003. 'Ze zeggen altijd dat het leven onrechtvaardig is, maar de dood is nog veel onrechtvaardiger. Het doodgaan zelf, toch. Sommige mensen lijden, anderen gaan in een zuchtje. Rechtvaardigheid is niet van deze wereld, maar ook niet van de andere.'
...