Op het gebied van tijdspanne tussen twee platen waren we al wat gewend, maar met eenenvijftig kalenders spant P.P. Arnold de kroon. Al die tijd werd de Amerikaanse soul- en gospelza...