Eerste zin 'Vindt u het goed als ik bij u kom zitten?' vroeg de vreemdeling.
...