Vanwaar het succes?

Het meest voor de hand liggende antwoord is de kritische benadering van de maatschappij, en dan vooral de concrete vertaling daarvan in een populair genre. De thrillers uit het noorden zijn geen theoretische beschouwingen over huiselijk geweld, racisme, armoede of mensensmokkel, maar romans met mensen van vlees en bloed én herkenbare actuele maatschappelijke situaties.
...