Eerste zin Ik vergeet nooit wat mijn moeder me op haar sterfbed zei.
...