1 Waarom becommentarieer je in je boek het maken ervan? Zo vermeld je dat je de laatste week voor het indienen van het manuscript nog 12.740 woorden schrapte.
...