Eerste zin Leonard Keller boog zich voorover en wreef over zijn pijnlijke kuit.
...