Ben-Hur, Exodus, Munich: het zijn misschien de eerste titels die u te binnen schieten wanneer de woorden 'Israël' en 'film' in één zin worden uitgesproken. Toch werden er voor en na de oprichting van de staat Israël in 1948 ook buiten Hollywood films gemaakt die de Joodse geschiedenis en identiteit in beeld brachten. Dat de pioniersproducties vooral focusten op de nationale staat en de zionistische idealen hoeft niet te verwonderen. Neem nu de eerste, in het Hebreeuws gedraaide langspeler Oded the Wanderer (1933): die verhaalt over een jonge sabra - een Jood geboren in Israël - die van zijn klasmakkers gescheiden wordt tijdens een schooluitstap, en onderstreept het belang van de eigen grond en de eeuwenoude verbondenheid ermee.
...