Eerste zinnen De klok slaat negen uur. Een luide, sonore slag, gevolgd door zacht geklingel, een galm. Daarna, stilte.
...