De jonge Segundo leert van zijn vader de kunst van retabels maken, ma...