Melissa 'Lizzo' Jefferson zong ooit aan de zijde van Prince (Plectrumelectrum uit 2014, iemand?), is een voorname voorvechtster van Black Lives Matter en body posit...