De tentoonstelling 'Dali, Magritte, Miro. Het surrealisme in Parijs' die van 16 maart tot 15 juli 2012 in Brussel zou doorgaan in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, is uitgesteld tot 2016. Om praktische redenen worden vele werken die tot eind januari in de Fondation Beyeler in het Zwitserse Basel tentoongesteld zijn, niet in bruikleen gegeven voor de tweede etappe van de tentoonstelling in Brussel, verklaart algemeen directeur Michel Draguet in een communiqué.

Bovendien, voegt hij eraan toe, restte er te weinig tijd om de nodige stappen te ondernemen om andere evenwaardige werken in bruikleen te nemen, die noch het concept noch de kwaliteit van de tentoonstelling in het gedrang zouden brengen.

Het project, weliswaar met een andere inhoud en benadering, zal in 2016 opnieuw ter hand genomen worden, aldus nog de directeur. (Belga/EH)

De tentoonstelling 'Dali, Magritte, Miro. Het surrealisme in Parijs' die van 16 maart tot 15 juli 2012 in Brussel zou doorgaan in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, is uitgesteld tot 2016. Om praktische redenen worden vele werken die tot eind januari in de Fondation Beyeler in het Zwitserse Basel tentoongesteld zijn, niet in bruikleen gegeven voor de tweede etappe van de tentoonstelling in Brussel, verklaart algemeen directeur Michel Draguet in een communiqué. Bovendien, voegt hij eraan toe, restte er te weinig tijd om de nodige stappen te ondernemen om andere evenwaardige werken in bruikleen te nemen, die noch het concept noch de kwaliteit van de tentoonstelling in het gedrang zouden brengen. Het project, weliswaar met een andere inhoud en benadering, zal in 2016 opnieuw ter hand genomen worden, aldus nog de directeur. (Belga/EH)