De weg ligt open naar meer grote projecten in Mu.ZEE, het museum voor moderne kunst in Oostende. Zowel het West-Vlaamse provinciebestuur als het Oostendse Gemeentebestuur keurde de oprichting van de exploitatievereniging, vzw Mu.ZEE, goed. Daarin zijn de stad Oostende en het provinciebestuur vertegenwoordigd.

"Deze vzw komt er twee jaar na de start van onze samenwerking", zegt gedeputeerde Gunter Pertry (sp.a). "Eerder was dit decretaal niet mogelijk. De oprichting biedt vooral meer mogelijkheden om grote projecten op te zetten."

Sinds mei 2008 tot heden was de exploitatie van Mu.ZEE opgesplitst in een deel voor het stadsbestuur en een deel voor de provincie. "Vooral op vlak van de financiering was dit soms moeilijk. Nu wordt de dagelijkse werking verzelfstandigd", zegt gedeputeerde Pertry. "De collectie blijft bezit van de stad en de provincie. Er kunnen straks via de vzw wel nieuwe werken worden aangekocht."

Vroegere PMMK

West-Vlaanderen zal 2,3 miljoen euro dotatie toekennen aan vzw Mu.ZEE, het Oostendse stadsbestuur 600.000 euro.

Mu.ZEE is het museum aan de kust voor Belgische kunst van 1830 tot heden. Het museum is landelijk erkend. Vroeger heette het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst of kortweg PMMK.

De weg ligt open naar meer grote projecten in Mu.ZEE, het museum voor moderne kunst in Oostende. Zowel het West-Vlaamse provinciebestuur als het Oostendse Gemeentebestuur keurde de oprichting van de exploitatievereniging, vzw Mu.ZEE, goed. Daarin zijn de stad Oostende en het provinciebestuur vertegenwoordigd. "Deze vzw komt er twee jaar na de start van onze samenwerking", zegt gedeputeerde Gunter Pertry (sp.a). "Eerder was dit decretaal niet mogelijk. De oprichting biedt vooral meer mogelijkheden om grote projecten op te zetten." Sinds mei 2008 tot heden was de exploitatie van Mu.ZEE opgesplitst in een deel voor het stadsbestuur en een deel voor de provincie. "Vooral op vlak van de financiering was dit soms moeilijk. Nu wordt de dagelijkse werking verzelfstandigd", zegt gedeputeerde Pertry. "De collectie blijft bezit van de stad en de provincie. Er kunnen straks via de vzw wel nieuwe werken worden aangekocht." Vroegere PMMK West-Vlaanderen zal 2,3 miljoen euro dotatie toekennen aan vzw Mu.ZEE, het Oostendse stadsbestuur 600.000 euro. Mu.ZEE is het museum aan de kust voor Belgische kunst van 1830 tot heden. Het museum is landelijk erkend. Vroeger heette het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst of kortweg PMMK.