Kadishman, die vooral voor zijn doeken van schapen bekend was - hij was ooit schaapherder - hield zich in zijn werken bezig met de eenheid tussen mens, dier en natuur. Zijn kist werd in het kunstmuseum van Tel Aviv opgebaard, zodat wie dat wou afscheid kon nemen. van 's lands hooggeëerde kunstenaar

Kadishmans dochter Maya Kadishman zei op de Israëlische televisie dat haar vader vrijdag in zijn geboortestad Tel Aviv en in familiekring is gestorven.

(EV)

Kadishman, die vooral voor zijn doeken van schapen bekend was - hij was ooit schaapherder - hield zich in zijn werken bezig met de eenheid tussen mens, dier en natuur. Zijn kist werd in het kunstmuseum van Tel Aviv opgebaard, zodat wie dat wou afscheid kon nemen. van 's lands hooggeëerde kunstenaarKadishmans dochter Maya Kadishman zei op de Israëlische televisie dat haar vader vrijdag in zijn geboortestad Tel Aviv en in familiekring is gestorven. (EV)