Dragers van een T-shirt met als opschrift 'My shitty attitude is none of your fucking business' doen denken aan honden die hun tanden laten blikkeren als ze je zien. Van een zo zachte mens als Damien Deroubaix zou men nooit verwachten dat hij er zo eentje op na houdt, tenzij men vertrouwd is met zijn beeldwereld, die vreesaanjagend is. Het is er altijd nacht, en men is er constant op zijn hoede voor harpijen, doodshoofden, gevallen engelen en megavleermuizen. Er zijn ook slechte goden bij, uit alle windstreken en culturen.
...