Net als bij Boerke is het lot van Hoerke, de naïeve prostituée, vrij somber.


Meer Boerke? Check zijn hoogst persoonlijke, hoogst bijzondere en zeer uitgebreide site.

Meer Boerke? Check zijn hoogst persoonlijke, hoogst bijzondere en zeer uitgebreide site.