Dixit John Carpenter: 'Eigenlijk was het verhaal daar afgelopen.'
...