Het met drie Oscars bekroonde Whiplash is de Black Swan-, Raging Bull- en Full Metal Jacket-versie van Fame. Niets voor gevoelige zielen dus, en evenmin voor de liefhebbers van traag en subtiel. De drumvellen kleuren meer dan eens rood omdat de bloedende leerling-drummer om wie het in deze zinderende prent draait van geen ophouden weet. Personages die zich nog fanatieker in het zweet werken, moet je al in boksfilms gaan zoeken.
...