In 2007 sprokkelde de Ierse filmmaker John Carney wat kleingeld bij elkaar om het charmante Once te maken. In die bescheiden musical smelt hij de muziek, liefde en dromen van twee wildvreemden om tot een creatieve romance, die bloeit tijdens hun verschillende repetities, brandt gedurende de opnamesessies om daarna weer uit te doven, zodat ze elk weer hun eigen weg kunnen gaan. Niet alleen loosde hij met deze low key-aanpak de typische grandeur van musicals, hij zette ook de sentimentele clichés van het genre buitenspel.
...