Er is het een en ander te doen geweest omtrent de vraag of klimaatnegationisten en buikgevoelpopulisten stijl Jean-Marie Dedecker nog een forum moeten krijgen in nieuwsmedia. Op het eerste gezicht zou ik denken van niet. Voor dissidente meningen en onzin zijn er immers sociale media, blogs en alternatieve nieuwsmedia aan weerszijden van het politieke spectrum.
...