Gaea Schoeters: Op TAZ sta ik stil bij de thematiek van mijn drie romans, maar ik zie het ook als een open gesprek met het publiek - het is een van de weinige gelegenheden waarbij je als auteur met lezers kunt spreken. Ik ga er namelijk van uit dat een groot stuk van een boek in feite door de lezer wordt geschreven: die vindt er antwoorden in terug op de zaken die hem of haar bezighouden.
...