Wie deze tekst leest, maakt zich schuldig aan kinderarbeid, verkrachting en volkerenmoord. Getikt op een laptop, geredigeerd op een pc, verstuurd via allerlei servers en uiteindelijk gelezen op een iPad - allemaal machinerie die puur op conflictmineralen draait. En het gros van die essentiële bestanddelen - tin, wolfraam, goud, tantaal - wordt in Congo gedolven, meestal in mensonterende omstandigheden. Congo geldt al vijfhonderd jaar als de graanschuur van de westerse beschaving. Europa en Amerika zouden industrieel nooit gebloeid hebben zonder de plundering van Congo's grondstoffen. Vroeger waren dat slaven en rubber, later kwam d...