Zin in goeie seks? Start een revolutie en werp het kapitalisme omver. Want een socialistische heilstaat levert betere bedprestaties én meer vrouwelijke orgasmes op. Dat klinkt misschien als een wanhoopspoging van John Crombez om u alsnog in het rode bed te lokken, maar het cijfermateriaal is hard.
...

Zin in goeie seks? Start een revolutie en werp het kapitalisme omver. Want een socialistische heilstaat levert betere bedprestaties én meer vrouwelijke orgasmes op. Dat klinkt misschien als een wanhoopspoging van John Crombez om u alsnog in het rode bed te lokken, maar het cijfermateriaal is hard. Daar kwam Kristen Ghodsee, een Amerikaanse professor in Russische en Oost-Europese studies, achter toen ze een kijkje achter het toen nog maar pas gevallen IJzeren Gordijn ging nemen en vaststelde dat haar rode zusters het best goed hadden tussen de lakens. Hoe dat komt? Simpel: door gelijkberechtiging. Onder het communisme waren man en vrouw gelijke kameraden voor de wet en verdiende iedereen ongeveer evenveel. Mannen konden geen status meer puren uit rijkdom en vrouwen waren niet meer van echtgenoten afhankelijk om in hun levensonderhoud te voorzien. Mannen moesten plots interessant zijn en zich bewijzen als goeie minnaars. Deden ze dat niet, dan konden vrouwen makkelijk een scheiding aanvragen, zonder in armoede te vervallen. Vrouwen beschikten ook over acht maanden moederschapsverlof en gratis staatscrèches en mannen werden in het Oostblok aangemoedigd om mee te helpen in het huishouden. Radicale gedachten hadden die commies. Prachtige verworvenheden die helaas samen met de Muur verdwenen: zodra het kapitalisme zijn klauwen in het Oostblok zette, werden vrouwen weer onderbetaald en crèches onbetaalbaar. Seks werd weer een ruilmiddel: hou me warm aan de haard en ik hou je warm onder de lakens. Ghodsee toont haarscherp hoe onze seksuele moraal beïnvloed wordt door het politieke bestel waaronder we leven en hoe nefast het neoliberalisme voor ons libido is. We wanen ons dan wel vrij maar vooral vrouwen zijn het slachtoffer van de ratrace. De mogelijkheid dat ze zwanger worden, vormt een rem op hun carrière en als er eenmaal kinderen in het gezin komen, nemen vrouwen nog te vaak de zorgtaken op. Onbetaald. Het gevolg: lagere lonen omdat ze deeltijds werken, lagere pensioenen en minder kans om ooit de top te bereiken, als ze het glazen plafond al niet op hun neus krijgen. Als Amerikaanse kijkt Ghodsee trouwens vol bewondering naar het Europese en dan vooral het Scandinavische sociaaldemocratische model. Besparen op het sociale vangnet blijkt ook besparen op klaarkomen.