Het evangelie volgens Bob Dylan: 'Ik werd overspoeld door de glorie van de Heer'

Het evangelie volgens Bob Dylan: 'Ik werd overspoeld door de glorie van de Heer'

Dirk Steenhaut - Bob Dylan heeft zijn volgelingen wel vaker tegen de haren in gestreken. Maar zijn controversieelste manoeuvre, dat centraal staat op nieuwste aflevering van The Bootleg Series, was ongetwijfeld zijn bekering tot evangelische christen. 'Er bestaan slechts twee soorten mensen: verloste mensen en verloren mensen.'

!!!