Prince liet geen testament na - rechtbank beslist over fortuin

Prince liet geen testament na - rechtbank beslist over fortuin

De vorige week overleden popster Prince heeft geen testament nagelaten. Dat heeft de zuster van de overledene, Tyka Nelson, verklaard. Het is dus aan een rechtbank om te beslissen wie de erfenis, geschat op ongeveer 300 miljoen dollar, in handen krijgt.