Hoe zou het nog zijn met... Pierre Kartner?

Hoe zou het nog zijn met... Pierre Kartner?

Als Vader Abraham staat Pierre Kartner in ieders geheugen gegrift als de man die ons 'Het kleine café aan de haven' en oorworm ''t Smurfenlied' schonk.