The Shock Doctrine: Antikapitalistisch pamflet?

The Shock Doctrine: Antikapitalistisch pamflet?

Rampen en oorlogen zijn het hoogste goed van het kapitalisme. Dat is althans de these van The Shock Doctrine, een docupamflet naar het boek van Naomi Klein.