Footnote: Wrange, joodse komedie

Footnote: Wrange, joodse komedie

Academische intriges, familiale ruzies en het leven als kosmische klucht: dat zijn de thema's waarrond Joseph Cedars wel heel erg Joodse en licht misantropische komedie is gedrapeerd.