Fabre vervangt Rubens, Van Dyck en Jordaens in Antwerpen

Fabre vervangt Rubens, Van Dyck en Jordaens in Antwerpen

Piet Swimberghe - Jan Fabre is gevraagd om een interventie te maken die de beroemde altaarstukken van Peter Paul Rubens, Anthony Van Dyck en Jacob Jordaens moet vervangen in de Antwerpse Sint-Augustinuskerk.