De pijn van een levenslijn

Frank Giroud doet even een Jaco Van Dormael: hij volgt de verschillende paden die een mensenleven zou kunnen volgen.